Τέντα με αντηρίδες

Αναλαμβάνουμε οποιουδήποτε τυπου Τέντα για αντικατάσταση η επιδιόρθωση