Τεντόπανα

Τα ακρυλικά τεντόπανα είναι πολύ ανθεκτικά και αδρανή υφάσματα, λόγω της κατασκευής της ίνας τους.